KATEGORIA : Komunikaty (niekodowane)Stanowisko PZ w sprawie jesiennej strategii walki z koronawirusem

Walne Zgromadzenie Delegatów Federacji Porozumienie Zielonogórskie zobligowało zarząd federacji do podjęcia wszelkich działań, które doprowadzą do zmiany proponowanej przez ministra zdrowia strategii walki z COVID-19 w okresie jesiennym. Operacyjne decyzje będzie podejmował zarząd PZ w zależności od rozwoju sytuacji.

 

 

 

 

Źródło: Federacja PZ, 2020-09-06Załączniki:
                                          

Opublikowano: 2020-09-07

Powrót