Składki członkowskie

Miesięczna wysokośc składek członkowskich
obowiązująca od dnia 01.09.2020 • POZ:
  7 groszy x liczba deklaracji lekarskich złożonych na dzień 2 stycznia danego roku kalendarzowego
 • AOS i STOMATOLOGIA:
  0,004 x miesięczna wartość kontraktu
 • PSYCHIATRIA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ oraz REHABILITACJA:
  0,002 x miesięczna wartość kontraktu
 • CZŁONKOWIE ZWIĄZKU NIE POSIADAJĄCY KONTRAKTU Z NFZ:
  25 zł

Płatność składek następuje z góry za dany miesiąc,
w terminie do 15-go danego miesiąca


Składki należy przekazywać na konto bankowe Związku:
21 1240 4849 1111 0000 5353 3001Miesięczna wysokośc składek członkowskich
obowiązująca od dnia 01.01.2017 • POZ:
  5 groszy x liczba deklaracji lekarskich złożonych na dzień 2 stycznia danego roku kalendarzowego
 • AOS i STOMATOLOGIA:
  0,004 x miesięczna wartość kontraktu
 • PSYCHIATRIA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ oraz REHABILITACJA:
  0,002 x miesięczna wartość kontraktu
 • CZŁONKOWIE ZWIĄZKU NIE POSIADAJĄCY KONTRAKTU Z NFZ:
  25 zł

Płatność składek następuje z góry za dany miesiąc,
w terminie do 15-go danego miesiąca


Składki należy przekazywać na konto bankowe Związku:
21 1240 4849 1111 0000 5353 3001Miesięczna wysokośc składek członkowskich
obowiązująca od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2016 • POZ:
  3 grosze x liczba deklaracji lekarskich złożonych na dzień 2 stycznia danego roku kalendarzowego
 • AOS, OPIEKA DŁUGOTERMINOWA i STOMATOLOGIA:
  0,004 x miesięczna wartość kontraktu
 • LECZENIE SZPITALNE, PSYCHIATRIA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ oraz REHABILITACJA:
  0,002 x miesięczna wartość kontraktu
 • INNE RODZAJE ŚWIADCZEŃ:
  0,004 x miesięczna wartość kontraktu
 • CZŁONKOWIE ZWIĄZKU NIE POSIADAJĄCY KONTRAKTU Z NFZ:
  25 zł

Płatność składek następuje z góry za dany miesiąc,
w terminie do 15-go danego miesiąca


Składki należy przekazywać na konto bankowe Związku:
21 1240 4849 1111 0000 5353 3001Miesięczna wysokośc składek członkowskich
obowiązująca od dnia 01.07.2008 do dnia 31.12.2011 • POZ:
  2 grosze x liczba deklaracji lekarskich złożonych na dzień 2 stycznia danego roku kalendarzowego
 • AOS, OPIEKA DŁUGOTERMINOWA i STOMATOLOGIA:
  0,004 x miesięczna wartość kontraktu
 • LECZENIE SZPITALNE, PSYCHIATRIA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ oraz REHABILITACJA:
  0,002 x miesięczna wartość kontraktu
 • INNE RODZAJE ŚWIADCZEŃ:
  0,004 x miesięczna wartość kontraktu
 • CZŁONKOWIE ZWIĄZKU NIE POSIADAJĄCY KONTRAKTU Z NFZ:
  25 zł

Płatność składek następuje z góry za dany miesiąc,
w terminie do 15-go danego miesiąca


Składki należy przekazywać na konto bankowe Związku:
21 1240 4849 1111 0000 5353 3001


Powrót