Władze Związku

Zarząd Związku:

 • Mariusz Kazimierz Wójtowicz - Prezes Związku
 • Daniel Kowalczyk - Zastępca Presesa Związku
 • Adam Konina - Wiceprezes Związku
 • Jerzy Stelmach - Wiceprezes Związku
 • Piotr Liebert - Członek Zarządu Związku

Komisja Rewizyjna:

 • Andrzej Woźniak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Andrzej Dyszlewski - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Marek Kanik - Członek Komisji Rewizyjnej
 • ElŻbieta Mizgała - Członek Komisji Rewizyjnej

Rada Programowa:

 • Dariusz Czaczka - Przewodniczący Rady Programowej
 • Grażyna Cymerman-Manierak - Członek Rady Programowej
 • Marcin Kupka - Członek Rady Programowej
 • Bogumiła Lach - Członek Rady Programowej

Powrót