Zostań Członkiem Związku

W celu przystąpienia do Związku należy przesłać na adres siedziby lub oddziału wypełnioną i podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania zakładu lub praktyki deklarację członkowska, którą zamieszczamy poniżej.


Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu prosimy o zapoznanie się ze Statutem Związku oraz z działem Składki, w którym opisano zasady uiszczania oraz wysokość składek członkowskich.

Deklaracja (doc)

Deklaracja (zip)


Powrót