KATEGORIA : Komunikaty (niekodowane)E-zdrowie zmniejsza biurokrację

Od lipca weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U. 2023 poz. 1282), które znosi obowiązek składania przez placówki medyczne tygodniowych sprawozdań – tzw. druku MZ-55 – o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę.

 

– Od kiedy pamiętam, a jestem już lekarzem z ponad dwudziestoletnim stażem lekarze musieli wysyłać do Sanepidu sprawozdania z liczby przyjętych pacjentów infekcyjnych – mówi lek. Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. – Na podstawie tych danych podawane były m.in. statystyki dotyczące liczby pacjentów infekcyjnych w tym z grypą w Polsce.

 

Wraz z rozwojem informatyzacji w placówkach medycznych te dane trafiają do NFZ, a od niedawna także na platformę P1, gdzie na bieżąco przekazywane są informację o zdarzeniach medycznych.

 

– Po co więc sprawozdawać je po raz trzeci? O to przecież chodzi w cyfryzacji – by likwidowała zbędną sprawozdawczość, a nie ją generowała – mówi lek. Tomasz Zieliński. – Cieszę się, że sukcesywnie udaje nam się przekonywać ministerstwo zdrowia do zmniejszenia biurokracji. Liczę na to, że kiedy lekarze zaczną wysyłać więcej danych na platformę P1 - likwidowane będą kolejne sprawozdania.

 

Źródło: Biuro Federacji PZ, 2023-07-19Załączniki:
                                          

Opublikowano: 2023-07-20

Powrót