KATEGORIA : Komunikaty (niekodowane)E-recepty wystawiane obywatelom Ukrainy bez nr PESEL

Informacja dla lekarzy wystawiających e-recepty obywatelom Ukrainy, którzy nie mają nr PESEL


Naczelna Izba Aptekarska apeluje, aby e-recepty wystawiane uchodźcom nie posiadającym numeru PESEL wydawane były wg poniższych wytycznych:

 

  • e-recepta powinna zostać wydrukowana (farmaceuta może wówczas sczytać kod paskowy z recepty)
  • na e-recepcie powinien znaleźć się kod uprawnień dodatkowych o symbolu BW.

 

Pamiętajcie, że farmaceuta nie może odczytać e-recepty tylko na podstawie podanego kodu PIN.


Źródło: Biuro Federacji PZ, 2022-02-27Załączniki:
                                          

Opublikowano: 2022-02-28

Powrót