KATEGORIA : Komunikaty (niekodowane)Informacja prasowa POL

(Warszawa, 9.12.2020 r.) W związku z narastającymi od lat zaniedbaniami w ochronie zdrowia, które uwypukliła pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, największe organizacje lekarskie postanowiły wspólnie zabrać głos w ramach Porozumienia Organizacji Lekarskich (POL), które tworzą: Naczelna Izba Lekarska, Federacja Porozumienie Zielonogórskie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Porozumienie Rezydentów, Porozumienie Chirurgów SKALPEL. Podczas wspólnej konferencji prasowej, w środę 9 grudnia w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie przedstawiciele Porozumienia Organizacji Lekarskich zaprezentowali tzw. Dziewiątkę POL-u.

 

Lekarze leczą mimo wszystko, ale nie godzą się na skandaliczny sposób traktowania. Domagają się szacunku, godnych warunków pracy, autentycznego a nie pozorowanego dialogu ze środowiskiem w kwestii walki z pandemią, a długofalowo – zmian w ochronie zdrowia. Obecny system się załamał, grozi nam katastrofa nie z powodu COVID-19, ale braków w dostępności do poszczególnych szczebli ochrony zdrowia, które są wynikiem oszczędzania na zdrowiu Polaków. Winą za wady systemu jest obarczany lekarz, a nie organizatorzy ochrony zdrowia – MZ, NFZ i politycy tworzący złe prawo wbrew opiniom ekspertów. Dotychczasowe postulaty środowiska są ignorowane, lekarze nie mają wsparcia, są zlekceważeni i oszukani. Polityka zdrowotna jest prowadzona w sposób chaotyczny, brak w niej spójności, jest tylko gaszenie pożarów. Podejmowane są decyzje zagrażające bezpieczeństwu pacjentów. Podważa się zaufanie do lekarzy.

 

Przedstawiciele POL zaprezentowali największe bolączki ochrony zdrowia, których nie dostrzegają decydenci i postulaty, którymi w najbliższym czasie powinien zając się Minister Zdrowia, nazwane Dziewiątką POL-u. Jaj najważniejsze tezy to:

 

1. Zagwarantujcie wszystkim medykom środki do leczenia i ochrony niezależnie od typu placówki.
2. Zagwarantujcie ubezpieczenia personelu medycznego na wypadek trwałej choroby nabytej w trakcie udzielania świadczeń lub śmierci.
3. Zagwarantujcie bezpieczeństwo prawne lekarzom zgłaszającym powikłania a pacjentom szybką ścieżkę szkody.
4. Zagwarantujcie przejrzyste i jednoznaczne zasady wynagradzania.
5. Nie każcie nam określać i odpowiadać za wysokość refundacji wypisywanego leku.
6. Zagwarantujcie wzrost wydatków na ochronę zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB nie wliczając w to wydatków związanych z epidemią już w 2021 r.
7. Ograniczcie biurokrację.
8. Zagwarantujcie klarowny proces rekrutacji na specjalizację i kierowania na rezydenturę oraz jasno określony przebieg szkolenia.
9. Zmieńcie organizację systemu opieki zdrowotnej oraz procedury organizacyjne w COVID-19.

 

Szczegóły Dziewiątki POL-u znajdziecie Państwo w załączeniu.

 

Porozumienie Organizacji Lekarskich (POL) zostało reaktywowane w listopadzie 2020 r. Obecnie tworzy je pięć struktur: Naczelna Izba Lekarska, Federacja Porozumienie Zielonogórskie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Porozumienie Rezydentów oraz Porozumienie Chirurgów „Skalpel”. W przeszłości POL funkcjonowało w trakcie największych kryzysów w polskiej ochronie zdrowia. Ostatnia aktywność POL miała miejsce przy okazji protestu pieczątkowego. Jest to reprezentacja całego środowiska lekarskiego. POL wznawia swoje działania w momentach, gdy już tylko w ten sposób można z należytą mocą i stanowczością pokazać społeczeństwu i decydentom, katastrofalną sytuację
i składające się na nią problemy jakie dotykają polskiej ochrony zdrowia.

 

Uczestnicy konferencji prasowej:

 

• prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
• Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.
• dr Piotr Watoła, wiceprezes zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
• Artur Drobniak, zastępca sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej.
• Piotr Pisula, przewodniczący Porozumienia Rezydentów.
• Krzysztof Hałabuz, prezes ds. operacyjnych Porozumienia Chirurgów SKALPEL

 

Źródło: Biuro Federacji PZ, 2020-12-09Załączniki:
                                          

Opublikowano: 2020-12-10

Powrót