KATEGORIA : Komunikaty (niekodowane)Wyjaśnienie do listu Prezesa Federacji PZ

Zgodnie z relacją Zespołu Negocjacyjnego FPZ w miniony piątek tj. 23.10.2020 r. doszło w trakcie videospotkania do dawno niespotykanego aroganckiego zachowania ze strony przedstawicieli
Ministerstwa Zdrowia (wicemister Gadomski) oraz centrali NFZ (p.o. wiceprezes Waśko).
Spotkanie, które odbyło się  z inicjatywy strony rządowej i miało być wstępem do negocjacji warunków kontraktu na rok 2021, trwało jedynie 14 minut i polegało na przedstawieniu stanowiska strony rządowej.
Zespół Negocjacyjny FPZ ze względu na trudną sytuację związaną z epidemią zamierzał przedstawić jedynie minimalne warunki pozwalające udzielać świadczeń w roku 2021 tj. finansowanie na poziomie nie mniejszym
niż w roku 2020 oraz aby wprowadzanie jakichkolwiek zmian np. organizacyjnych w funkcjonowaniu poz czy zwiększających obciążenia w trakcie umowy było możliwe jedynie po podpisaniu stosownego aneksu.
Taki mechanizm ma nas zabezpieczyć przed wprowadzeniem nowych obowiązków poprzez rozporządzenie Ministra Zdrowia np w zakresie wydłużenia godzin pracy poz,
czy wręcz pracy w soboty i niedziele oraz w godzinach nocnych.
Wymienieni powyżej przedstawiciele MZ i NFZ przedstawili jedynie w formie ulimatum, że w przyszłym tygodniu będą rozsyłane aneksy na rok 2021 i w ciągu 7 dni należy je podpisać.
W przypadku braku podpisu rozpocznie się organizowanie alternatywnej opieki poz w szpitalach.

 

Wobec powyższego Zarząd FPZ podjął decyzję o niepodpisywaniu nieuzgodnionych z Federacją aneksów.
Przypominam, że większość członków naszego Związku posiada umowy do końca roku 2020, a pewna część podmiotów posiada umowy na czas nieokreślony.

 

W przypadku gdy otrzymacie Państwo aneks do umowy na rok 2021 r. w formie papierowej - dotyczy zarówno podmiotów, które mają umowy do końca 2020 r jak i na czas nieokreślony - nie należy ich podpisywać.
Proszę również aby przedstawiciele tych podmiotów, którzy podpisują aneksy i umowy elektronicznie nie zrobili tego automatycznie - taki aneks należy pozostawić niepodpisany.

W przypadku jakichkolwiek form nacisku ze strony pracowników NFZ w kwestii podpisania aneksów, proszę niezwłocznie informować nasze Biuro.

 

Komunikat obowiązuje, aż do odwołania.
Jeżeli odpowiednie warunki zostaną wynegocjowane poinformujemy o tym stosownym komunikatem.

 

ZarządZałączniki:
                                          

Opublikowano: 2020-10-28

Powrót