KATEGORIA : Komunikaty (niekodowane)Konieczna współpraca onkologów z lekarzami rodzinnymi

Stworzenie wspólnej strategii informacyjnej lekarzy rodzinnych i onkologów, dotyczącej leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi onkologicznych - to propozycja, z jaką prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski zwrócił się do prezesa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. Adama Maciejczyka.

 

W liście do szefa PTO Jacek Krajewski podkreślił, że podobnie jak onkolodzy, lekarze rodzinni z rosnącym niepokojem obserwują problem ograniczonej komunikacji z pacjentami leczonymi onkologicznie oraz tymi, których objawy mogą sugerować wystąpienie nowotworu. W ocenie Krajewskiego wynika to z fałszywych informacji o „zamkniętych” placówkach POZ, rozpowszechnianych przez media, a przede wszystkim z obaw przed zakażeniem spowodowanym ewentualnymi kontaktami z potencjalnymi chorymi na koronowirusa, których zgodnie z nową strategią MZ, mają diagnozować lekarze rodzinni.

 

„W związku z tym, środowisko świadczeniodawców POZ zrzeszone w Federacji Porozumienie Zielonogórskie widzi niezwłoczną potrzebę połączenia wysiłków ze środowiskiem onkologów. Uważamy, że postawy wspomnianych pacjentów mogą ulec zmianom właśnie dzięki osobistym i medialnym, zdecydowanym rekomendacjom onkologów wskazujących za konieczne kontaktowanie się z lekarzami rodzinnymi. Jesteśmy gotowi do wspólnych prac nad podjęciem wspólnej strategii informacyjnej” - napisał prezes Porozumienia Zielonogórskiego. Jednocześnie poinformował, że lekarze rodzinni należący do Porozumienia Zielonogórskiego posiadają praktykę w diagnozowaniu pacjentów w systemie kart DILO, a od początku pandemii prowadzą działania mające na celu jak najlepsze zabezpieczenie pacjentów podczas badań, konsultacji oraz zabiegów medycznych. Ponadto w wielu województwach prowadzą akcję "Zadzwoń do seniora", polegającą na aktywnej komunikacji pracowników przychodni z osobami starszymi i przewlekle chorymi w celu sprawdzania ich potrzeb, w miarę możliwości poszerzają profilaktykę dziecięcą. Mimo trwającej pandemii lekarze rodzinni Porozumienia Zielonogórskiego starają się aktywować programy profilaktyczne dla dorosłych w skali gwarantującej ich bezpieczeństwo. Przeprowadzili też ogólnopolską informacyjną kampanię radiową mająca na celu zmniejszenie obaw pacjentów przed wizytami w przychodniach i uświadamiając ich o podjętych warunkach bezpieczeństwa.

 

„Federacja Porozumienie Zielonogórskie dostrzega fakt, że około 7 procent wszystkich placówek POZ unika kontaktów z pacjentami i potępia takie przypadki – zwłaszcza we własnym środowisku. Uważamy jednak, że dotyczące ich negatywne opinie nie mogą się przekładać na ogólny wizerunek pozostałych, wciąż gotowych do ciężkiej pracy lekarzy rodzinnych oraz ich możliwości działania w obecnej, trudnej sytuacji” - podkreślił Jacek Krajewski.

 

Źródło: Biuro Federacji PZ, 2020-10-02Załączniki:
  29_09_2020_list_pz_do_prezesa_pto_dr_a_maciejczyka.pdf                                        

Opublikowano: 2020-10-02

Powrót