KATEGORIA : Komunikaty (niekodowane)Nowotwory Głowy i Szyi - Rekrutacja

Wznawiamy rekrutację do projektu Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi.

Poniżej zamieszczamy link do nowego naboru na stronie Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:

www.ngissum.sum.edu.pl/?r=artykul/view&id=55

Zał±czniki:
  2018.11.21-NGiS-Nabor-do-31.01.2019.pdf
  2019.02.07-NGiS-Nabor-do-31.03.2019.pdf
  

Opublikowano: 2019-02-08


Powrót