ZPOZ WŚ PZ
MyDrEDM
Polecane
Grupa Zakupowa - Medical Progress
Compares - eRejestracja
Kursy BHP
Inter Polska - Ubezpieczenia
STOP COVID ProteGO Safe
Komunikaty (kodowane)

2020-10-13 13:41 Przekazywanie danych do sanepidu

2020-10-12 15:05 Komunikat do świadczeniodawców POZ i AOS

2020-10-12 11:26 Zaświadczenia o maseczkach

2020-10-12 11:20 Nowe rozporządzenia

2020-10-08 12:20 Procedura zlecania wymazobusów

2020-10-08 12:14 Komunikat NFZ nr 49

2020-10-08 12:13 Zmiana strategii informacyjnej

2020-10-07 12:15 Ankieta - przykłady oznakowania przestrzeni publicznej

2020-10-06 11:46 Sprawozdanie z negocjacji w Ministerstwie w sprawie COVID-19

2020-10-05 14:55 Ankieta-oznakowanie kryzysowe COVID-19 bardzo ważne

2020-10-05 10:34 Przedłużenie okresu rozliczeniowego dot. AOS, REH, Stomatologii

2020-10-02 11:08 Recepty dla seniorów

2020-10-01 15:23 Porozumienie z Ministrem Zdrowia 01.10.2020

2020-09-30 10:00 Mobilne punkty pobrań wymazów

2020-09-29 14:13 Pismo do Wojewody Śląskiego

2020-09-29 11:34 Aneksy POZ

2020-09-23 15:22 Nie tylko teleporady

2020-09-21 11:10 Test SARS-CoV-2 w aplikacjach gabinetowych

2020-09-21 11:07 Urlop

2020-09-18 11:47 Wydawanie zaświadczeń o zakończeniu izolacji

2020-09-16 13:38 Pismo w sprawie wymazówek

2020-09-15 13:06 Nie tylko teleporady

2020-09-11 12:04 Pismo Sanepidów w sprawie wymazówek

2020-09-09 11:19 Obowiązki POZ w zakresie COVID-19

2020-09-08 10:49 Plakat do praktyk POZ

2020-09-07 10:46 Nowa strategia według MZ

2020-09-06 10:25 Sprawozdawanie teleporad według zarządzeń 131 i 132

2020-09-04 11:22 Informacje Zarządu PZ dotyczące COVID-19

2020-09-03 12:04 Komunikat NFZ o zwalnianiu z kwarantanny

2020-09-03 07:41 Walne - 12.09.2020 - Informacja dodatkowa

2020-09-02 10:55 Zmiany na listach refundacyjnych- szczepionki przeciwko grypie

2020-09-01 14:31 Aneksy dla AOS

2020-09-01 10:35 Grupa bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży

2020-08-31 14:12 Komunikat dla członków Porozumienia Zielonogórskiego

2020-08-24 12:02 Walne Zgromadzenie Członków Związku - 12.09.2020

2020-08-24 09:52 Urlop

2020-08-18 10:41 Teleporada i wytyczne

2020-08-14 10:35 Wysokość opłat za wydanie dokumentacji medycznej od 1 września 2020 r.

2020-08-10 11:27 Noszenia maseczek - zaświadczenia i przeciwwskazania zdrowotne

2020-07-17 13:40 Pilotaż Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

2020-07-10 12:32 Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

2020-07-10 11:17 Znowu podwyżka - Zarządzenie Prezesa nr 104/2020/DSOZ

2020-07-10 10:34 Aneksy dla POZ i AOS

2020-07-09 11:00 Nowe wzory deklaracji

2020-07-02 13:58 eWUŚ-kwarantanna a izolacja

2020-07-02 10:57 E-skierowania

2020-07-01 10:28 Dostęp do Internetu - ankieta dla POZ i AOS

2020-06-29 12:38 Recepta dla Seniorów

2020-06-23 14:45 Komunikat - zawody medyczne - płace minimalne

2020-06-23 14:29 Podwyżki dla pielęgniarek POZ i AOS

2020-06-15 09:18 Informacja - urlop

2020-06-08 10:58 Odpowiedź PZ na apel Rzecznika Praw Pacjenta

2020-06-08 10:52 Telefoniczna infolinia dla profesjonalistów medycznych

2020-06-05 15:01 Wystawianie zwolnień lekarskich

2020-06-04 10:58 Ankieta dla AOS, POZ – dostęp do Internetu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Archiwum